Konkurs plastyczny SKO

W październiku odbył się konkurs plastyczny na plakat z hasłem zachęcającym do oszczędzania dla klas I - VIII organizowany przez Szkolną Kasę Oszczędności.
Wzięło w nim udział 26 uczniów.

Prace oceniała komisja w składzie: pani Elżbieta Hodorowicz – Salach (przedstawiciel Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA), pani Iwona Walas i pan Zbigniew Kujawski. Mieli oni nie lada zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością i kreatywnością podczas tworzenia swoich plakatów. Po krótkich obradach jury wytypowało laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody rzeczowe.

Opiekunowie SKO: M. Bryja, M. Matys