Dyrektor Szkoły - mgr Adam Sztokfisz

Zastępca Dyrektora Szkoły - mgr Barbara Kujawska