Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

 - Przewodnicząca Rady Rodziców: Agnieszka Galica

 - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: 

 - Skarbnik Rady Rodziców: Anna Grybel

 - Sekretarz Rady Rodziców: Anna Kowalczyk

 

Komisja Rewizyjna

Piotr Bukowski, Grzegorz Hodorowicz, Krzysztof Kramarz

 

Protokoły z zebrań Rady Rodziców

Protokół Rady Rodziców 23.01.2020r. 

Protokół Rady Rodziców 20.12.2019r. 

Protokół Rady Rodziców 22.10.2019r. 

Protokół Rady Rodziców 25.09.2019r. 

Protokół Rady Rodziców 12.09.2019r.