Ogłoszenie o zapisach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30.01.2020 roku informuje o zapisach do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30.01.2020 roku informuje o zapisach do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

  • Od 10 marca do 27 marca 2020 roku w sekretariacie szkoły przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • 6 kwietnia 2020 roku zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych
  • Od 6 kwietnia do 17 kwietnia 2020 roku należy potwierdzić wolę zapisu dziecka w szkole, w której złożono wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły z zakładki Rodzice, Dokumenty/Druki. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składają rodzice lub opiekunowie prawni. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.