REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI

Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” realizowany w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” realizowany w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020