Zajęcia popołudniowe w klasach zero

Na zajęciach popołudniowych dzieci mogą spędzić miło i twórczo czas, a także pobudzić ciekawość świata oraz rozwinąć swoje zainteresowania.

Odbywają się: zabawy muzyczno – ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy utrwalające zdobytą wiedzę, ćwiczenia spostrzegawczości, zajęcia rozwijające sprawność manualną, zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz zabawy rozwijające umiejętności społeczne.