Zajęcia świetlicowe

Podczas zajęć świetlicowych dzieci ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz swoje zainteresowania.