„Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”

W pierwszym tygodniu listopada dzieci z klasy 0a i IIa wraz z wychowawczyniami wybrały się na pobliski cmentarz.

W tym okresie zwracamy uwagę młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Dzieci wspólnie pomodliły się i zapaliły znicze na mogiłach żołnierzy i ludzi zasłużonych dla naszej miejscowości.

Nauczyciele: M. Matys, A. Liptak