Wszyscy Święci w naszej szkole!

W miesiącu październiku uczniowie klasy VI realizowali w ramach programu HUMINE projekt edukacyjny pt. „Wszyscy Święci w naszej szkole”.

Celem projektu było przybliżenie dzieciom postaci polskich świętych. Na początku uczniowie korzystając z książek, z katolickich stron internetowych, starali się jak najwięcej dowiedzieć na temat wybranego świętego. Nad stroną merytoryczną czuwał ksiądz Dawid Werner. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się w realizację projektu i przygotowywały pisemnie krótkie referaty, by następnie wspólnie z panem Michałem, nauczycielem informatyki, stworzyć karty do gry komputerowej z wizerunkiem i opisem wybranego świętego. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie cytatów na temat świętości. Szóstoklasiści wraz panią Beatą wybrali, wydrukowali i zalaminowali różne cytaty, by móc je wręczyć uczniom i nauczycielom szkoły.             

Dnia 29.10 2021r. odbyło się podsumowanie projektu, w czasie którego uczniowie prezentowali wybraną postać świętego patrona i w radosnym orszaku odziani w stroje, odwiedzili wszystkie klasy naszej szkoły, śpiewając piosenkę „Święty uśmiechnięty”.
W trakcie odwiedzin  poszczególnych klas, uczniowie klasy VI częstowali słuchaczy cukierkami i własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami oraz babeczkami.
Projekt „Wszyscy Święci w naszej szkole” realizowany na lekcjach religii, j. polskiego, informatyki był doskonałą okazją do przypomnienia wartości, którymi należy się kierować w codziennym życiu, ponieważ świętość jest powołaniem każdego z nas.

 

Nauczyciele: ks. Dawid Werner, Michał Lichosyt-Ogrodny, Beata Koszut