„Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie” X edycja

15 listopada 2021 r. po raz dziesiąty uczniowie Szkół Podstawowych z Bukowiny Tatrzańskiej i Białki Tatrzańskiej brali udział w akcji „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie”. Organizowana jest ona przy współudziale Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, Urzędu Gminy
w Bukowinie Tatrzańskiej i Gminnej Komisjido spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

           Celem akcji jest propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i dbałości o nie przez wszystkich użytkowników dróg. Policjanci przeprowadzili kontrolę kierowców, a młodzież rozmawiała z prowadzącymi pojazdy, podkreślając konieczność dbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

         W tej edycji akcji oddziaływaniem zostało objętych około 50 kierowców. Uczniowie ze wszystkimi przeprowadzili prewencyjne pogadanki, nagradzając prowadzących pojazdy rysunkami wykonanymi przez swoich młodszych kolegów i broszurami profilaktycznymi. W tej edycji dawał się zauważyć problem niezapiętych pasów bezpieczeństwa i nieodpowiedniego oświetlenia pojazdu do warunków panujących na drodze.  Kierowcy, którzy dopuścili się tych uchybień, otrzymali przestrogi i upomnienia od uczniów i Policji, by w przyszłości błędów tych nie popełniali. Kierowcy po raz kolejny bardzo życzliwie odnieśli się do lekcji o bezpieczeństwie, przeprowadzonej przez uczniów.

            W szkole w Bukowinie Tatrzańskiej akcję poprzedziły pogadanki przeprowadzone wśród uczniów. Tematyka pogadanek dotyczyła korzystania
z jednośladów, zwłaszcza hulajnóg, rowerów, motorowerów, jazdy na nich zgodnie z przepisami ruchu drogowego, po uzyskaniu stosownych uprawnień. Dużą wagę położono na zmiany w prawie o ruchu drogowym w zakresie przejść dla pieszych. Młodsi uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali rysunki o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

           Akcja „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie” spełnia swoje cele, angażuje szkolną społeczność w działania mające podnieść świadomość wszystkich użytkowników dróg, przypomina kierowcom o ich obowiązkach, odpowiedzialności za siebie, pasażerów, pieszych, rowerzystów. Uczniowie mają okazję uczyć się na dobrych przykładach, a czasem również na cudzych błędach. Oby na błędach – jak najrzadziej.

 

Zbigniew Kujawski