ZAGROŻENIE POŻAROWE

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym, które dotyczyło zagrożenia pożarowego. Prelekcję poprowadził wieloletni komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, pan Stanisław Galica. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego w szkole, domu i innych miejscach. Pan Stanisław zwrócił uwagę na trwający sezon grzewczy i zagrożenia z tym związane- w szczególności wzrost zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie spotkaniem oraz aktywnie w nim uczestniczyli.

            Serdecznie dziękujemy p. Stanisławowi za poświęcony nam czas, jak rówież przekazanie ciekawych wiadomości. 

Nauczyciele: A. Babiarz