BohaterON w naszej szkole

W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „BohaterON – włącz historię”. Jest to ogólnopolska kampania, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W ramach tej akcji nauczyciele organizowali w naszej szkole szereg działań. Uczniowie klas IV-VI wysłuchali słuchowiska pt. „Mały roznosiciel nadziei”, opowiadającego o losach pana Stanisława, który w czasie Powstania Warszawskiego przekazywał powstańczą pocztę mieszkańcom Warszawy. Była to wzruszająca historia o pięknej przyjaźni małego chłopca i dzielnej łączniczki. Dzieci w czasie zajęć rozmawiały o uczuciach bohaterów słuchowiska i tworzyły oś czasu, na której uporządkowały wydarzenia z życia pana Stanisława. Natomiast uczniowie klas VII-VIII obejrzeli na kanale YouTube odcinek programu „Co za historia” poświęcony Powstaniu Warszawskiemu, a następnie na jego podstawie oraz korzystając z innych dostępnych źródeł wykonali plakaty dotyczące tego wydarzenia.

Ważną częścią akcji „BohaterON – włącz historię” było samodzielne wykonanie przez uczniów klas IV-VIII kartek pocztowych zawierających życzenia
i podziękowania skierowane do Powstańców za ich poświęcenie i narażanie życia, by dziś Polska mogła być wolna. Wszystkie kartki zostały przesłane żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Działania w ramach akcji „BohaterON – włącz historię” wpisały się również w realizowany w naszej szkole program HUMINE, gdyż uczniowie pracowali metodą projektu i korzystali z technologii informacyjno – komunikacyjnej.

 

Nauczyciele: Barbara Kujawska, Beata Koszut, Maria Bryja