Prace plastyczne

Na świetlicy szkolnej często wykonujemy różnorodne prace plastyczne.

Na świetlicy szkolnej często wykonujemy różnorodne prace plastyczne. Tym razem malowaliśmy farbami wesołe śniegowe bałwanki. Wykonywaliśmy też zimowe ozdoby do świetlicy.