Projekt edukacyjny pt. „Szlakiem UNESCO”

W maju uczniowie kl.3b realizowali projekt edukacyjny pt. „Szlakiem UNESCO”. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z organizacją UNESCO, a także z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Lista ta jest katalogiem arcydzieł sztuki i mapą najcenniejszych miejsc na świecie. O wpisaniu na nią decyduje międzynarodowy komitet, który corocznie rozpatruje nominacje zgłaszane przez poszczególne kraje. Obecnie na liście znajduje się 17 miejsc (15 dziedzictwa kulturowego oraz 2 dziedzictwa przyrodniczego). Na liście oczekujących na nominację znajduje się zaś 5 obiektów.

Przez cały tydzień każda z trzech grup pracowała nad prezentacjami w postaci lapbooków. Tematyka projektu koncentrowała się na propagowaniu szczególnie cennych zabytków kultury i przyrody na świecie i w Polsce oraz promowaniu wspólnego dziedzictwa.  Realizacja tego projektu przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy, a także do rozwoju świadomości i tożsamości narodowej. 

 

Na zakończenie projektu uczniowie klasy 3b przygotowali stoisko, na którym prezentowali lapbooki i zabytki ze Światowej Listy UNESCO, które udało się już zobaczyć i zwiedzić. Następnie dzielili się swoją wiedzą oraz przywiezionymi pamiątkami ze zwiedzającymi wystawkę kolegami z innych klas
i rodzicami. 

 

Elżbieta Lichaj