Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

 - Przewodnicząca Rady Rodziców: Agnieszka Galica

 - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Bogumiła Śledź

 - Skarbnik Rady Rodziców: Lucyna Głodek

 - Sekretarz Rady Rodziców: Anna Kowalczyk

 

Komisja Rewizyjna

 Krzysztof Kramarz, Piotr Bukowski, Krzysztof Kamiński

 

Protokoły z zebrań Rady Rodziców

Protokół Rady Rodziców 22.03.2022r.

Protokół Rady Rodziców 22.11.2021r

Protokół Rady Rodziców 07.10.2021r. 

Protokół Rady Rodziców 15.09.2021r 

Protokół Rady Rodziców 22.06.2021r

Protokół Rady Rodziców 15.09.2020r

Protokół Rady Rodziców 09.06.2020r

Protokół Rady Rodziców 23.01.2020r. 

Protokół Rady Rodziców 20.12.2019r. 

Protokół Rady Rodziców 22.10.2019r. 

Protokół Rady Rodziców 25.09.2019r. 

Protokół Rady Rodziców 12.09.2019r.