Dyrektor Szkoły - mgr Barbara Kujawska

Zastępca Dyrektora Szkoły - mgr Iwona Walas