Nasza szkoła bierze udział w programie „Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie”

„Aktywni Błękitni” to szeroko zakrojony projekt edukacyjny, w którym nasza szkoła bierze udział. Program dedykowany jest dla szkół podstawowych i realizowany pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Nasi uczniowie będą brać udział w szeregu zajęć, prelekcji i wydarzeń. Wszystko po to, aby wykształcić wśród dzieci i młodzieży poprawne nawyki i postawy, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej, przyczyniając się do ochrony środowiska.

 

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Babiarz

Katarzyna Kowalczyk

Michał Lichosyt - Ogrodny