„Szkoła Demokracji”

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.