W pracowni językowej - projekt eTwinning

Uczniowie klas trzecich biorą udział w projekcie „European Christmas Cookbook” w ramach programu eTwinning (Europejska społeczność szkolna). W projekcie wykorzystywane są sprzęty i urządzenia zakupione w ramach projektów NEDDS oraz Laboratoria Przyszłości.

Obecny projekt realizowany jest w ramach współpracy ze szkołami w Słowacji i Grecji. Zadaniem uczniów jest stworzenie książki kucharskiej zawierającej świąteczne przepisy z rodzimych krajów. Celem projektu jest zaznajomienie uczniów z różnorodnymi tradycjami świątecznymi w Europie, wymiana doświadczeń z innymi szkołami, a także podniesienie kompetencji językowych oraz informatycznych.

 

Iwona Walas