Skład Prezydium Rady Rodziców:

 

 - Przewodnicząca Rady Rodziców: Agnieszka Galica

 

 - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Barbara Mikołajczyk

 

 - Skarbnik Rady Rodziców: Lucyna Głodek

 

 - Sekretarz Rady Rodziców: Anna Kowalczyk

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

 Krzysztof Kamiński, Anna Kossek, Marcin Pawlikowski