Projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

Informujemy, że w naszej szkole realizowany jest Projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”. W ramach zadania grantowego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, prowadzone są dodatkowe zajęcia z fizyki, historii, zajęcia świetlicowe, spotkania z psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym. Zadanie grantowe sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.