"Nie pal przy mnie, proszę"

Na przełomie maja i czerwca 2022 roku w klasach III realizowany był program edukacyjny "Nie pal przy mnie, proszę" pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ma on charakter profilaktyczny, a jego celem jest wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach realizowanych metodami aktywizującymi. Tematykę dotyczącą biernego palenia przybliżała dzieciom postać wiewiórki Wiki, która wprowadzała ich w kolejne tematy. Na zakończenie programu dzieci pracowały w grupach nad plakatami promującymi zdrowy styl życia i ostrzegającymi przed skutkami palenia tytoniu.