Sport na językach

W styczniu i lutym uczniowie klas 7 brali udział w projekcie międzyprzedmiotowym z języka angielskiego, niemieckiego i informatyki łączącym wiedzę z zakresu sportu, dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.

Jednym z pierwszych zadań było zapoznanie się z zagadnieniami leksykalnymi z dziedziny sportu, a następnie opracowanie list dotyczących poszczególnych dyscyplin sportowych oraz sprzętu potrzebnego do ich uprawiania. Uczniowie w tym celu używali swoich smartphonów. Korzystanie z Internetu stwarzało im możliwość samodzielnego znajdowania zasobów informacyjnych oraz korzystania ze słowników internetowych. Następnie na lekcjach informatyki uczniowie opracowywali plakaty w programie Canva odzwierciedlające trud ich pracy.

 

Iwona Walas

Michał Lichosyt - Ogrodny