NEDDS wspiera uczniów w nauce

Uczniowie naszej szkoły korzystają z pomocy naukowych zakupionych w ramach projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” dofinansowanego z funduszy europejskich. Projekt obejmował tworzenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki  oraz  j. angielskiego. Miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wykształcenie u młodzieży właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy. Uczniowie z radością korzystają ze wszystkich pomocy naukowych.