Uczniowie uczą się od siebie

W ubiegłym tygodniu Urszula Czernik (uczennica klasy 8a) oraz Lena Kuchta (uczennica klasy 8b) przeprowadziły fragmenty lekcji języka angielskiego w swoich klasach w myśl metody LdL (niem. LernendurchLehren). Według M. Młyńskiej „to metoda prowadzenia lekcji, w której rolę nauczyciela przejmują jego uczniowie. Prowadzący uczeń ustala wraz z nauczycielem tematykę zajęć, cele, formy i metody pracy, samodzielnie przygotowuje przebieg lekcji i niezbędne materiały (Młyńska, M., Uczenie się przez nauczanie, czyli jak się uczyć, aby się nauczyć, ORE, 2018).

Uczennice klas ósmych przygotowały lekcje powtórzeniowe o przymiotnikach i ich stopniowaniu. Podczas zajęć wykorzystały nie tylko tradycyjne narzędzia, takie jak karty pracy, dyskusję z uczniami, ale także wyszukały w Internecie filmy edukacyjne dla swoich kolegów i koleżanek. Jedna z dziewczynek dołączyła quiz w aplikacji Kahoot. Uczniowie bardzo pozytywnie odebrali lekcje przygotowane przez swoje koleżanki.

Iwona Walas