Przeszłość spotyka się z teraźniejszością

W ramach projektu międzyprzedmiotowego uczniowie na lekcjach historii wykonywali wazy z okresu starożytnej Grecji oraz dworki szlacheckie.
Z kolei na lekcjach techniki wybiegli w przyszłość i tworzyli ekologiczne roboty, które może wkrótce będą pomagać nam w codziennych zajęciach.

 

Izabela Czepielik, Anna Jezierczak