Akademia Bezpiecznego Puchatka - konkurs

Biorąc udział w ogólnopolskim programie Akademia Bezpiecznego Puchatka, mogliśmy podjąć się dodatkowej aktywności czyli przystąpić do konkursu. Zadaniem konkursowym było zaprezentowanie odpowiedzi na pytanie: „O jakich zasadach bezpieczeństwa powinniśmy pamiętać na drodze, w szkole, w domu, w Internecie lub w relacjach z rówieśnikami?”. Praca miała dotyczyć wybranego zagadnienia i mieć formę mapy myśli.

Nasza klasa wybrała „Bezpieczeństwo w domu”. Podczas realizacji zadania wykorzystaliśmy sprzęt zakupiony w ramach projektów : „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”, HUMINE i „Laboratoria przyszłości”. W realizację zadania konkursowego  zostali zaangażowani również rodzice, którzy wspólnie z dziećmi nagrali scenki przestrzegające przed otwieraniem drzwi nieznajomym, włączaniem piekarników czy kuchenek gazowych, jak również zażywaniem lekarstw bez nadzoru dorosłych. W klasie wykonaliśmy plakaty i przygotowaliśmy krótki program artystyczny. Nasze wystąpienie nagrał pan Zbyszek Kujawski, a montażem zajęła się pani Gosia Matys. Za pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

wych. Iwona Hełdak i uczniowie kl. 1a