Spotkanie na temat cyberbezpieczeństwa

.

         W ramach realizacji tematu z edukacji dla bezpieczeństwa klasy ósme uczestniczyły w prelekcjach wygłoszonych przez policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom tematykę cyberbezpieczeństwa.