Wyjazd na spektakl pt. „Balladyna”

W poniedziałek, 3 kwietnia 2023 roku, uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych pojechali do Jurgowa na spektakl pt. „Balladyna”. Przedstawienie zostało przygotowane przez grupę teatralną „Mali Kombinatorzy”, działającą pod kierunkiem pani Beaty Koszut oraz księdza Piotra Kosakowskiego. Dzięki udziałowi w spektaklu ósmoklasiści przypomnieli sobie przed egzaminem treść lektury obowiązkowej, zaś ich młodsi koledzy po raz pierwszy zetknęli się z dramatem Juliusza Słowackiego. Spektakl dostarczył uczniom wielu emocji.