Dzień Wody w naszej szkole

W ramach programu „Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie” obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wody. Światowy Dzień Wody obchodzony jest na świecie co roku, lecz w naszej szkole po raz pierwszy. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Powodem ustanowienia święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody. Ta ogólnoświatowa akcja ma zwrócić naszą uwagę na niewielkie zasoby wody pitnej i konieczność dbania o nie.

Uczniowie naszej szkoły, ubrani na niebiesko, łącząc zabawę z nauką, bardzo chętnie wzięli udział w  akcji o wodzie, poszerzając tym samym swoją wiedzę na ten temat. Wykonali także  plakaty oraz gazetki klasowe promujące oszczędzanie wody. Zawierały one wiele ciekawych informacji i podkreślały znaczenie wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt.

Podczas przerw oraz na wyznaczonych lekcjach, korzystając z przygotowanych wcześniej materiałów, uczniowie mogli oglądać filmy edukacyjne poruszające tematykę oszczędzania wody, wykorzystania jej w życiu codziennym, powodzi i retencji wody. Mieli możliwość zapoznać się z materiałami edukacyjnymi w postaci gazetek, plakatów, ilustracji, mogli uzupełniać karty pracy, rozwiązywać krzyżówki, quizy, zagadki oraz zagrać w grę Mały Hydrolog.

Dzięki udziałowi w tej akcji uczniowie mają większą świadomość tego, że nie wszyscy ludzie na świecie mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej, że jej zasoby są ograniczone, a oszczędzanie wody to tylko jedno z globalnych wyzwań wodnych. Wszystkim zaangażowanym w obchody tego dnia serdecznie dziękujemy.

Michał Lichosyt - Ogrodny