Roboty na fizyce

Podczas omawiania na lekcjach fizyki działu kinematyka uczniowie mieli możliwość zbadania, z jaką prędkością poruszają się roboty. Zajęcia warsztatowe miały za zadanie przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej ruchu, prędkości, drogi i czasu oraz wykorzystanie materiałów edukacyjnych oraz sprzętu pozyskanego w ramach programów: HUMINE, Laboratoria Przyszłości, CMI oraz projektu „Nowoczesna Edukacja Drogą do Sukcesu”.

Siódmoklasiści  badali, z jaką średnią prędkością poruszają się  poszczególne roboty. Musieli oni zaprogramować trzy rodzaje robotów, wprawić je w ruch, zmierzyć, jaką drogę przebyły one w określonym czasie i dokonać określonych obliczeń, wykorzystując przy tym wiedzę zdobytą na lekcjach fizyki. Najszybszymi okazały się roboty pozyskane z projektu CMI, następnie roboty z projektu HUMINE. Najwolniejsze okazały się roboty pozyskane w ramach programu Laboratoria Przyszłości.  W doświadczeniach wykorzystano także telefony komórkowe, taśmy miernicze i urządzenia do pomiaru czasu pozyskane w ramach projektu edukacyjnego.  

 

Michał Lichosyt - Ogrodny