Obiady w stołówce szkolnej

Stołówka szkolna rozpoczyna działanie od 4 września. Przez pierwsze pięć dni, czyli od 4 do 8 września z posiłków będzie korzystać 6 grup przedszkolnych, a od poniedziałku- 11 września zapisani na obiady uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.

Aby uczniowie klas 1-8 mogli korzystać z obiadów, konieczne jest uiszczenie opłaty za posiłek z góry.

Opłaty w formie gotówkowej będą przyjmowane przez panią intendentkę od poniedziałku, 4 września do piątku, 8 września w godzinach od 7:30 do 9:00 i od 13:45 do 14:30. Pani intendentka będzie przyjmować wpłaty w pokoju intendentki (I piętro pokój nr I-5). Możliwe jest również uiszczenie odpłatności przelewem na konto dochodowe szkoły 58879100090000000011240003. Opłaty przelewem należy dokonać do środy, 6 września. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: obiady za miesiąc, imię i nazwisko dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko, na przykład: obiady za wrzesień, Jan Kowalski, klasa 1a.

Koszt dzienny posiłku wynosi 7 zł.

Dla dzieci przedszkolnych za wrzesień (20 dni) jest to kwota 140 zł.

Dla uczniów klas 1-8 za wrzesień (15 dni)  jest to kwota 105 zł.

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest uregulowanie ewentualnych wcześniejszych zaległości. Wyjątkowo we wrześniu rodzice dzieci przedszkolnych uiszczają wpłaty za posiłki w tygodniu, w którym będą one już wydawane.

Przypominamy, że w sytuacji, gdy dziecka nie ma w szkole, każdorazowo należy o tym fakcie poinformować Panią intendentkę (najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności). Uprawnia to do nienaliczania opłaty za posiłek.