Aktualności ze świetlicy

Oprócz gier i zabaw w naszej świetlicy znajdujemy również czas na naukę. Dzieci zawsze mogą odrobić zadanie domowe, a panie chętnie im w tym pomagają.

Joanna Krzysztofiak