„Świetliczaki na tropie przysłów”

W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w całorocznym projekcie pt. „Akademia świetlicowa. Świetliczaki na tropie… przysłów” organizowanym przez Wydawnictwo SUKURS. Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata, rozwijanie zdolności manualnych ucznia oraz zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Joanna Krzysztofiak