Św. Jan Paweł II – Papież, Wielki Duchowy Lider

Celem naszego projektu jest poznanie życia, pontyfikatu i dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz zrozumienie jego wpływu na nasze życie. Chcemy promować wartości, które papież Jan Paweł II głosił, takie jak miłość, pokój, tolerancja i troska o ostatnich i najsłabszych.  

Członkowie projektu to dzieci z klas 5a, 5b i 6a. Uczniowie pracowali nad przygotowaniem akademii od początku września, spotykając się po lekcjach. Klasy piąte wykonały plakaty o świętym Janie Pawle II.

Pierwszą akademię uczniowie przedstawili w kościele, a kolejne w szkole, najpierw dla uczniów klas starszych, a następnie dla przedszkolaków.

 

s. Małgorzata Pabjan