„Budujemy latawce ze Stasiem i Nel” – projekt edukacyjny

W październiku uczniowie klasy Vb przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego związanego z lekturą „W pustyni i w puszczy”. Poznając losy Stasia i Nel, uczniowie dowiedzieli się, że bohaterowie wykonywali latawce i umieszczali na nich informacje na temat swojego położenia, ponieważ mieli nadzieję, że dzięki temu ktoś ich odnajdzie.  

            Realizując projekt, piątoklasiści również mieli za zadanie zbudować latawce, które zawierają następujące informacje na temat lektury: czas akcji i nawiązania do wydarzeń historycznych; trasa wędrówki bohaterów ze wskazaniem najważniejszych miejsc; ciekawostki na temat flory i fauny Afryki; zwyczaje i wierzenia plemion afrykańskich; krótkie informacje o głównych i drugoplanowych bohaterach oraz najciekawsze wydarzenia.

            Uczniowie pracowali z zapałem i bardzo dobrze wywiązali się z powierzonego im zadania. Choć latawce nie wzbiły się w powietrze, to z pewnością dzięki nim piątoklasiści utrwalili wiadomości na temat powieści i poćwiczyli umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Wszystkie grupy były zadowolone z efektów swojej pracy.

 

Maria Bryja