Wszyscy Święci w naszej szkole!

W miesiącu październiku uczniowie klasy VI realizowali projekt edukacyjny pt. „Wszyscy Święci w naszej szkole”.

Celem projektu było przybliżenie dzieciom postaci polskich świętych. Na początku uczniowie korzystając z książek, z katolickich stron internetowych, starali się jak najwięcej dowiedzieć na temat wybranego świętego. Nad stroną merytoryczną czuwali ks. Jan Leśniak, ks. Dawid Werner oraz siostra Małgorzata Pabjan.  Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się w realizację projektu i przygotowywały pisemnie krótkie referaty na temat żywotów świętych. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie cytatów na temat świętości. Szóstoklasiści wraz panią Beatą Koszut wybrali, wydrukowali i zalaminowali różne cytaty, by móc je wręczyć uczniom i nauczycielom szkoły.             

Dnia 31.10. 2023 r. odbyło się podsumowanie projektu, w czasie którego uczniowie prezentowali wybraną postać świętego patrona i w radosnym orszaku odziani w stroje, odwiedzili wszystkie klasy naszej szkoły, śpiewając piosenkę „Święty uśmiechnięty”. W trakcie odwiedzin  poszczególnych klas, uczniowie klas VI częstowali słuchaczy cukierkami i własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami oraz babeczkami.
Projekt „Wszyscy Święci w naszej szkole” realizowany na lekcjach religii oraz j. polskiego był doskonałą okazją do przypomnienia wartości, którymi należy się kierować w codziennym życiu, ponieważ świętość jest powołaniem każdego z nas.

 

Nauczyciele: ks. Jan Leśniak, ks. Dawid Werner, s. Małgorzata Pabjan, Beata Koszut