„Mikołajka” dobrze znam, bo lekturownik swój mam

W listopadzie uczniowie klasy IVb realizowali projekt literacki związany z książką „Mikołajek”. Zadaniem czwartoklasistów było wykonanie lekturownika. Jest to zbiór informacji o lekturze przygotowany samodzielnie w kreatywnej graficznej formie.

W lekturownikach uczniów znalazły się informacje na temat czasu i miejsca akcji, bohaterów, najważniejszych wydarzeń. Zostały one przedstawione w formie opisów, rysunków, krzyżówek, quizów dotyczących omawianej lektury. Dzieci wykazały się pomysłowością i zdolnościami plastycznymi, a przede wszystkim utrwaliły wiadomości dotyczące książki.

 

Maria Bryja