„Śledczy na tropie Balladyny” – projekt edukacyjny w klasie VIIb

W listopadzie uczniowie klasy VIIb na lekcjach języka polskiego omawiali dramat Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. Nie były to zwyczajne zajęcia, gdyż siódmoklasiści wcielili się w rolę detektywów i zrealizowali projekt edukacyjny pt. „Śledczy na tropie Balladyny”.

          Pierwszym zadaniem uczniów było zebranie informacji na temat zbrodni popełnionych przez główną bohaterkę. Należało opisać okoliczności przestępstw, wskazać dowody i świadków, określić motywy złego postępowania. Kolejnym etapem pracy było przygotowanie listu gończego. Następnie siódmoklasiści doskonalili technikę redagowania przemówienia, pisząc mowę oskarżycielską lub obronną.

            Najwięcej emocji przysporzył uczniom ostatni etap projektu – sąd nad Balladyną. Uczniowie wcielili się w role: sędziego, oskarżyciela, obrońcy, przesłuchiwanych świadków, a także samej oskarżonej. Odegrane zostały również scenki przedstawiające zbrodnie bohaterki. Siódmoklasiści uczyli się sztuki merytorycznego wypowiadania się na forum, zajmowania stanowiska i popierania go odpowiednimi argumentami. Mogli wykazać się również swoimi zdolnościami aktorskimi.

            W czasie realizacji powyższych zadań wykorzystaliśmy sprzęt zakupiony w ramach projektów „Laboratoria przyszłości” i „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”. Swoją pracę dokumentowaliśmy, używając szkolnego aparatu i kamery.

 

Maria Bryja