„Początki państwa polskiego” – projekt edukacyjny

W listopadzie klasa IIa przystąpiła do realizacji projektu  „Początki państwa polskiego”. Jego celem było przybliżenie uczniom treści i znaczenia legend nawiązujących do początków państwa polskiego, rozwijanie uczuć patriotycznych, zainteresowanie uczniów historią Polski oraz kształtowanie pozytywnych wzorów - bohaterów historycznych godnych naśladowania.

 

Uczniowie w różnych źródłach wyszukiwali informacji o grodach, plemionach, pierwszych władcach Polski, w grupach i indywidualnie tworzyli piękne prace plastyczne, oglądali filmy edukacyjne oraz wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem aplikacji  padlet, wordwall, learningapps.

Realizacja różnorodnych zadań pozwoliła na usystematyzowanie wiedzy o Polsce oraz poznanie tradycji i historii własnego kraju.

 

Iwona Hełdak