Policjanci w szkole

7 grudnia odbyły się spotkania uczniów klas czwartych, szóstych i ósmej z policjantami z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji z Zakopanego. Poprowadzili je pani Agnieszka Szopińska oraz pan Krzysztof Waksmundzki.

Policjanci opowiedzieli uczniom o swoim zawodzie, o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by policjantem zostać, na czym praca ta polega, dlaczego nazywa się ją służbą. Tematyka wydarzenia związana była z realizacją w młodszych klasach orientacji zawodowej, a w klasie ósmej – doradztwa zawodowego. Policjanci poruszyli również tematy z zakresu profilaktyki negatywnych zachowań, mówili o odpowiedzialności młodych ludzi oraz ich prawnych opiekunów w przypadku popełnienia przez małoletnich czynu zabronionego.

Wizyta policjantów w naszej szkole spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Kto wie, czy nie zaowocuje w przyszłości przywdzianiem mundurów przez naszych uczniów.

Zbigniew Kujawski