STEAM na co dzień

W naszej codziennej praktyce szkolnej realizowane są projekty STEAM. Jak czytamy na stronie HUMINE Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej: „STEAM to sposób nauczania stawiający na naukę projektową konsolidującą pięć kluczowych bloków tematycznych: naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Koncepcja ta ukierunkowana jest na kształcenie kompetencji przyszłości oraz kształcenie uczniów ukierunkowanych na realizację innowacyjnych i niekonwencjonalnych rozwiązań, uczniów którzy podejmują rozważne ryzyko, angażują się w eksperymentalne uczenie się i twórcze rozwiązywanie problemów, podejmują współpracę i aktywnie uczestniczą w procesach twórczych”.

Tym razem przed wyzwaniem stworzenia gry planszowej zainspirowanej lekturą „Mikołajek” stanęli czwartoklasiści. Ich kreatywność zaowocowała powstaniem kilku bardzo ciekawych, wymagających znajomości lektury gier. Zabawa towarzyszyła uczniom zarówno na etapie ich wymyślania, tworzenia, jak i podczas samego grania.

Barbara Kujawska