Lekcje oszczędzania w klasie IIb

Uczniowie klasy IIb uczestniczyli w zajęciach w ramach programu TalentowiSKO. Jest to program edukacyjny Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, który łączy naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania i zaradność życiową. Rozwija przedsiębiorczość.

TalentowiSKO pokazało uczniom klasy IIb, że wiedza związana z pieniędzmi i ich zarządzaniem jest niezbędna w późniejszym życiu.  Lekcje dziś realizowane wykorzystywały aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne. Uczniowie poznali wszystkie monety i banknoty, nauczyli się je rozpoznawać. Zaznajomili się z zasadami spółdzielczości oraz historią powstania banków spółdzielczych. Zostali także zachęceni do oszczędzania swoich pieniędzy.

Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, świetnie rozwiązywali testy związane z poznanymi dziś treściami, a na koniec wykonali piękne prace plastyczne. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności zaprocentują w przyszłym życiu naszych uczniów.

 

Elżbieta Lichaj