Uczniowie klasy VIa uczą się przedsiębiorczości i poznają swoje talenty

W marcu uczniowie klasy VIa wzięli udział w lekcji na temat przedsiębiorczości i oszczędzania w ramach programu TalentowiSKO. Na początku zajęć każdy uczeń miał wypisać i przedstawić za pomocą symbolu graficznego swoje talenty i umiejętności, z których jest dumny. Następnie szóstoklasiści zamienili się swoimi kartkami z kolegami i koleżankami, którzy dopisali jeszcze inne zdolności danej osoby. W ten sposób powstała spora lista przeróżnych umiejętności, które uczniowie zaprezentowali na forum klasy. Każdy musiał także powiedzieć, jak mógłby wykorzystać swoje talenty
w przyszłości, kim chciałby zostać, jakie zdolności i cechy charakteru są potrzebne do wykonywania danego zawodu.

Kolejny etap zajęć związany był z przedsiębiorczością. Zadaniem uczniów było wypełnienie karty pracy „Mój dom = mała firma. Też trzeba nią zarządzać!”. Szóstoklasiści wypisywali, jakie mogą być źródła dochodów w gospodarstwie domowym, a następnie stworzyli listę wydatków stałych i nieoczekiwanych. Na koniec uczniowie przygotowali przykładowy miesięczny budżet domowy. Ich zadaniem było zarządzanie wskazaną kwotą, rozpisanie wszystkich wydatków w ten sposób, by udało się coś zaoszczędzić. Okazało się, że nie jest to wcale łatwe zadanie.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w czasie zajęć, chętnie opowiadali o swoich talentach, skrupulatnie liczyli wydatki, dzielili się spostrzeżeniami, ucząc się w ten sposób przedsiębiorczości i oszczędzania.