Udział w II Targach Edukacyjnych „Kompas Kariery”

13 marca 2024 roku uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w II Targach Edukacyjnych „Kompas Kariery”, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy.

Podczas tego wydarzenia uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych oraz skonsultować się z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Mamy nadzieję, że udział w tym wydarzeniu pomoże naszej młodzieży w wyborze odpowiedniej szkoły i zawodu.