Matematyczne roraty

Grudzień to miesiąc, w którym odbywają się roraty. W obecnym roku szkolnym uczniowie mogli na nie uczęszczać nie tylko do kościoła, ale także mieli okazję uczestniczyć w roratach matematycznych w szkole. Każdego ranka czekało na nich zadanie matematyczne do rozwiązania. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem podejmowali codzienne wyzwania, a na koniec podsumowano ich pracę i odpowiednio nagrodzono.

 

Justyna Urbaniak, Anna Jezierczak