„Podróż Małego Księcia” – projekt edukacyjny w klasie VIIb

W marcu uczniowie klasy VIIb omawiali utwór Antoine’a de Saint – Exupery’ego pt. „Mały Książę”. Aby lepiej zrozumieć treść tego wartościowego i pouczającego utworu, zrealizowali projekt edukacyjny pt. „Podróż Małego Księcia”.

          Zadanie polegało na wykonaniu plakatu przedstawiającego wędrówkę głównego bohatera oraz prezentację spotkanych przez niego postaci. Siódmoklasiści pracowali w grupach. Rozpoczęli od opisu planety Małego Księcia, następnie przedstawili odwiedzane przez niego asteroidy, a skończyli na wizycie bohatera na Ziemi. Uczniowie formułowali także wnioski na temat najważniejszych prawd życiowych, których Mały Książę nauczył się w czasie swojej wędrówki.

          Realizując projekt, siódmoklasiści doskonalili umiejętność rozwiązywania problemów, twórczego myślenia, współpracy w zespole. Rozwijali swoją kreatywność, a przede wszystkim utrwalali znajomość przeczytanej lektury. Wszystkie grupy wykazały się dużym zaangażowaniem w czasie wykonywania powierzonych im zadań.

 

Maria Bryja