Konkurs Promujący Czytelnictwo

W marcu odbył się konkurs plastyczny na plakat zachęcający do czytania książek. Wzięli w nim udział uczniowie najmłodszych klas wraz z rodzicami. Prace były kolorowe, twórcze i pomysłowe. Wszystkie plakaty zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz książkami zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

            Gratulujemy uczestnikom i zachęcamy do udziału w następnych konkursach.

Nauczyciele: M. Matys, A. Babiarz