„Roboty i Układ Słoneczny”- projekt edukacyjny w klasie 1b

Klasa 1b, zgłębiając tajemnice kosmosu, zakończyła projekt edukacyjny „Roboty i Układ Słoneczny”. Prace nad projektem trwały trzy tygodnie. Uczniowie rozpoczęli zabawę  od poszerzenia wiedzy na temat budowy Układu Słonecznego i poznawali cechy charakterystyczne poszczególnych planet, oglądając prezentacje multimedialne i filmy z cyklu „Wszechświat”. Dzieci pracowały w małych zespołach i wyszukiwały w Internecie informacje na temat Układu Słonecznego. Zajęcia zostały poprzedzone lekcją o bezpiecznym poruszaniu się po zasobach sieci. Uczniowie poszerzyli też swoje wiadomości na temat pierwszych lotów w kosmos. Wykonali prace plastyczne przedstawiające wszechświat oraz nauczyli się piosenek:
„W Układzie Słonecznym” i ”Kosmolot”.

Podsumowaniem projektu było wykonanie robotów z kartonu, papieru i różnych dostępnych materiałów według własnych pomysłów oraz zajęcia
z klasą 8b w ramach projektu HUMINE. Z pomocą starszych kolegów uczniowie zostali wprowadzeni w świat programowania z wykorzystaniem SkriBotów. Każda grupa prezentowała pracę robotów według stworzonego programu, co wywoływało wiele emocji. Realizując projekt, uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę i rozwinęli swoje umiejętności, ale przede wszystkim dobrze się bawili.

 

Małgorzata Stachoń