Czyste Powietrze Wokół Nas

W marcu w klasie 0a realizowany był Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowy „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Podczas akcji omawiany był problem dymu: jego źródeł, zagrożeń z nim związanych oraz sposobów radzenia sobie z nim. Szczególny nacisk kładziono na dym papierosowy.

Dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz bajkę o dymie, poznały smoka Dinka – maskotkę programu, śpiewały piosenkę, wykonywały różne zadania plastyczne: w grupach rysowały plakaty przedstawiające różne źródła dymu, kolorowały barwne kwiaty oraz postać Dinka oraz tworzyły własne znaki zakazu palenia papierosów. Wykorzystując monitor interaktywny, wspólnie wykonały plakat z różnymi źródłami dymu.

Teraz już każdy wie, jak zachować się, gdy osoba z jego towarzystwa pali papierosy. Dzieci znają również następstwa związane z tym nałogiem.

Małgorzata Matys